Meny

Konstruksjonsstål

En stor del av verdens stålproduksjon brukes i konstruksjoner der de enkelte konstruksjonselementer helt eller delvis sammenføyes ved hjelp av sveising. Konstruksjonsstål brukes ofte til bærende konstruksjoner, forsterking, rammeverk og andre styrkekrevende produkter. I moderne produksjonsteknikk spiller sveising en så dominerende rolle at den på en avgjørende måte har influert utviklingen av stålenes fasthetsklasser og kvaliteter. Vi bruker forskjellige sveiseteknikker til formål som: Broer, industribygninger, bore- og produksjonsplattformer for olje og gass, master, kjeler, skip og mange flere.

Også̊ andre stål enn de sveisbare konstruksjonsstålene kan sveises. Våre sveisere kjenner til spesielle tiltak eller kan anvende spesielle sveisemetoder for å sikre et godt sveiseresultat.

 

TekTeam

Org nr: 912 939 626 NO

Kontakt

Telefon: +47 32 27 61 00
Tømmerkrana 20
3048 Drammen