Tynnplatebearbeiding

Vi tilbyr kundene spesialkompetanse i
tynnplateprodukter. Vi har lang tradisjon
for utvikling, konstruksjon, høy leverings-
presisjon og god kvalitet.

VÅR VISJON

Suksess skaper suksess

Pulverlakkering

Pulverlakkering er en industriell prosess
for overflatebearbeiding av metalloverflater
som skal farges eller beskyttes mot miljøet

ProtectIn

Vi produserer/skreddersyr bilgulv og kledning til yrkesbiler.

Noen av våre referanser


Vi skal arbeide aktivt for å fremme
likestilling og hindre diskriminering

TekTeam produksjon

Vi skal ta vårt ansvar!

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å
utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klima-
endringene innen 2030.

Våre fokusområder er:

Pulverlakkering

Kontakt oss

Ring oss 32 27 61 00

Tømmerkrana 20
3048 Drammen